Sportlased ei olnudki trennis, kui jumal mõistust jagas 25 Jaan

tennisepallTreenivad noored saavad IQ-testides kõrgemaid tulemusi, näitas Göteborgis Sahlgrenska Akadeemias tehtud uuring. Seega on oht, et noorte vähene liikuvus avaldab mõju ka riikide edasisele majandusele.

Uuringu käigus analüüsiti hea treenituse ja intelligentsuse vahelist seost. Uuriti kõiki mehi, kes olid sündinud aastatel 1950-1976, kokku umbes 1,2 miljonit Rootsi noormeest ajal, mil nad olid sõjaväes. Seos sõdurite jalgrattatesti ning IQ-testidega oli ilmne, räägib professor Michael Nilsson.

Loogiline mõtlemine ning keeleline tugevus oli hästi treenitud poistel palju tugevam. Lisaks oli näha, et paremini treenitud noormehed läksid sagedamini ülikooli kui kehvemini treeninud noormehed. Uuringus ei läinud arvesse naiste tulemused, sest neid oli uuringu ajal sõjaväes liiga vähe, kuid varasemad uuringud on näidanud, et treening on hea ka naiste mõtlemisvõimele.

Kui me soovime, et õpilased saaksid hea hariduse, ei tasu kehalise kasvatuse tundide arvu tunniplaanis vähendada.

loe ja kommenteeri