Kasutamistingimused 06 Jaan

Registreerides Kaaluabi.ee lehel nõustud ühtlasi Kaaluabi.ee reeglitega.

Liikmemaksu tasudes saad ligipääsu liikmetele mõeldud teenustele. Teenust pikendades hoiame Sinu andmeid alles kuni 3 kuud, pärast seda uuesti liitudes oma vanadele andmetele enam ligi ei pääse.

Kaaluabi.ee-l on õigus ette hoiatamata muuta liikmemaksu suurust, kuid see ei mõjuta neid, kes selleks hetkeks olid juba liitunud ja liikmemaksu maksnud.

Juba tasutud liikmemaksu Kaaluabi.ee ei tagasta.

Sinu liikmelisus on personaalne ning on mõeldud vaid personaalseks kasutamiseks. Liikmeks saamiseks pead olema vähemalt 18 aastat vana.

Kaaluabi.ee liikmena oled Sa kohustatud järgima järgmisi reegleid:
1. Ära avalda foorumi ja blogi sissekannetes teiste isiklikke andmeid.
2. Ära solva, alanda või alaväärista teisi inimesi.
3. Teavitada sissekandest, mis ei vasta Kaaluabi.ee reeglitele.
4. Ära kasuta Kaaluabi.ee toidupäevikut enda näljutamiseks.
5. Ära lae üles ebaseaduslikku materjali või fotosid.

Kaaluabi.ee õigused:

Kaaluabi.ee-l on õigus tasuta avaldada ja kasutada materjali, mis on liikmete poolt meile edastatud, kui liikmed ise ei ole seda otseselt keelanud. Toimetajal on õigus kustutada sisu, mis on ebaeetiline, solvav või muul viisil vastuolus Eesti seadustega. Kaaluabi.ee-l on õigus ebasündsa postituse autori liikmelisus lõpetada ilma liikmemaksu tagasi maksmata.

Kaaluabi.ee ei vastuta teenuse kasutamisega tekkinud vigastuste, haiguste või sarnaste põhjuste tekkimisel ning ei vastuta lehel reklaamitavate toodete või teenuste eest.  Kaaluabi.ee lehel avaldatud andmed on informatiivsed.  Enne teenuse kasutamist konsulteeri oma arstiga, et olla veendunud, et teenuse kasutamine on Sinu tervise seisukohast ohutu. Kaaluabi.ee lehelt saadud informatsiooni, nõuandeid ja soovitusi ei või kasutada arsti soovituste asendusena. Kaaluabi.ee ei asenda professionaalset meditsiinilist nõustamist. Enne kasutamist konsulteeri alati oma arstiga!

Kaaluabi.ee-l on õigus ilma ette hoiatamata muuta liikmemaksu suurust.

Kaaluabi.ee lehekülge ei ole õigust kasutada alla 18 aastastel isikutel või isikutel, keon alakaalulised, haiged või rasedad. Kaaluabi.ee teenust ei soovita kasutada ka rinnaga toitvatel emadel. Inimesed, kelle KMI on väiksem kui 19, ei või Kaaluabi.ee teenust kasutada. Liikmeks astudes kinnitad, et Sa ei vasta ühelegi eelnimetatu tingimusele, kes ei või Kaaluabi.ee teenust kasutada. Samuti ei või sa liituda Kaaluabi.ee teenusega kui Sinu tervislik olukord ei luba kaalu langetamist.

Kaaluabi.ee-l on õigus salvestada kasutaja registreerimisel edastatud isikuandmeid ning kasutada neid Kaaluabi.ee teenusega seotud informatsiooni ja uudiste edastamiseks. Kaaluabi.ee ei edasta isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma eelneva kokkuleppeta.

Kaaluabi.ee ei garanteeri, et liikmeks astudes kindlasti kaalust alla võtad või jõuad enda seatud eesmärgini, mis on seotud kehakaalu alandamisega.

Kõik küsimused ja ettepanekud on oodatud OÜ Kaaluabi e-mailile info@kaaluabi.ee.