Tööl treenides produktiivsemaks 01 Veeb

Sul on raskusi trenni mahutamisega oma argipäeva? Sel juhul on hea lahendus leida aega tööajast ning teha seda puhta südametunnistusega. Nimelt on hiljutised uuringud näidanud, et füüsiline aktiivsus tööpostil võib muuta sind produktiivsemaks.

 

Uuringu viisid läbi Stockholmi ülikooli ning Karolinska instituudi teadlased. Tulemus näitab, et tööajal on võimalik treenida, nii et produktiivsus jääb samaks või isegi tõuseb.
 
Uuringu käigus jagati osalejad kolme gruppi: esimesele grupile anti võimalus igal nädalal tööajast 2,5 tundi kulutada sportimisele. Teine grupp sai eesmärgiks tööaja vähendamise samas mahus, kuid ilma kohustusliku treeninguta ning kolmas grupp jätkas vanaviisi ehk töötas 40 tundi nädalas.
 
Tulemus näitas, et üheski grupis muudatuste tõttu töötulemused ei langenud. Uuringus osalejad, kes kohustati treenima, tundsid, et nad suudavad seetõttu tööl rohkem ära teha. Nad saavutasid rohkem, nende töötulemused paranesid ning nad olid vähem haiged.
 
Produktiivsuse kasvu võib tõlgendada paranenud keskendumisvõimega. Tänu füüsilisele aktiivsusele tunneb inimene, et ta jõuab rohkem ning organism muutub haiguste suhtes immuunsemaks.
 
Uuring näitas, et mõju avaldavad pikemad pausid ning umbes 1 tund kestev treening, mis suurendas produktiivsust. Samas mõjuvad ka lühiajalised pausid tööpäeva jooksul meie tervisele positiivselt.
 
Seepärast proovige leida oma ametikohal võimalusi treeninguks, nii et tugevneks tervis ja kasvaks produktiivsus.
 
loe ja kommenteeri