Üksik laps on ülekaalus laps 06 Nov

Lastel, kes kasvavad üles ilma õdede-vendadeta, on 50% suurem tõenäosus muutuda ülekaaluliseks või rasvunuks, võrreldes lastega, kel on ka õed-vennad kõrval.

Erinevatest Euroopa riikidest pärit 12 700 lapse seas on teadlased uurinud elustiili, dieeti ja rasvumist ning nende mõju tervisele. Uuringus osalenud lapsed olid vanuses 2-10 aastat. Uuringu tulemustest selgub, et üksikutel lastel on kaks korda kõrgem risk ülekaalu tekkimiseks. Tulemuse kontrollimiseks võeti arvesse ka teisi faktoreid, sh vanemate kehakaal, sugu ning lapse sünnikaal.

Laste KMI seoti küsimustikuga, milles lapsevanemate käest uuriti nende võsukeste harjumuste kohta: mida süüakse, kui palju vaadatakse televiisorit ning kui tihti käiakse väljas mängimas.

Uuring näitas, et üksikud lapsed elavad sagedamini peredes, kus vanemate haridustase on madal, nad mängivad vähem õues ning neil on sagedamini televiisor ka enda toas. Lisaks neile faktoritele on tugev seos õdede-vendade olemasolu ning rasvumise vahel. Üksikuks lapseks olemine on iseenesest riskifaktor, lisab Monica Hunsberger, Rootsi Sahlgrenska akadeemia teadlane, kes uuringus läbiviimises osales.

Üksiku lapse ülekaalu põhjuseks võib olla perekonnaelust tingitud erinevused, kuid seda oleks vaja täiendavalt uurida.

Euroopas on üle 22 miljoni ülekaalulise lapse. Uuring, mis oli osa euroopa teadusprojektist IDEFICS, näitas, et laste ülekaal on kolm korda tavalisem Euroopa lõunapoolsetes riikides nagu Itaalia, Hispaani ja Küpros.

Allikas: http://halsa.se

loe ja kommenteeri